systematyzacja

systematyzacja
systematyzacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'porządkowanie czegoś według ustalonych zasad, ujęcie czegoś w określony system; systematyzowanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Systematyzacja wiadomości. Systematyzacja towaru. Systematyzacja materiału. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • systematyzacja — ż I, DCMs. systematyzacjacji, blm «ujmowanie czegoś w system, porządkowanie według określonych zasad; systematyzowanie» Systematyzacja materiału. Systematyzacja pojęć. Systematyzacja czynności …   Słownik języka polskiego

  • Никитина, Серафима Евгеньевна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Никитина. Серафима Евгеньевна Никитина Дата рождения: 1 сентября 1938(1938 09 01) (74 года) Страна …   Википедия

  • dogmatyka — ż III, CMs. dogmatykayce, blm «dział teologii omawiający dogmaty religijne; teologia dogmatyczna» ∆ Dogmatyka prawa «dyscyplina prawoznawstwa zajmująca się analizą, systematyzacją i wykładnią norm prawa obowiązującego w związku z potrzebami… …   Słownik języka polskiego

  • podział — m IV, D. u, Ms. podziałale; lm M. y 1. «podzielenie czegoś na części, rozdzielenie czegoś między kogoś; układ będący następstwem tego podzielenia» Podział administracyjny kraju (na województwa, gminy). Podział społeczeństwa na klasy. Podział… …   Słownik języka polskiego

  • stylistyka — ż III, CMs. stylistykayce, blm 1. «dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się opisem, analizą porównawczą, interpretacją i systematyzacją stylów językowych; także: nauka o indywidualnych formach ekspresji… …   Słownik języka polskiego

  • sylogistyka — ż III, CMs. sylogistykayce, blm log. «teoria sylogizmu (zapoczątkowana przez Arystotelesa), część logiki formalnej zajmująca się formułowaniem i systematyzacją metod i praw wnioskowania z klasycznych zdań kategorycznych oraz dowodzeniem… …   Słownik języka polskiego

  • podział — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. podziałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyodrębnienie części z całości według jakiegoś kryterium; klasyfikacja, systematyzacja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podział zwierząt na …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • systematyka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. systematykayce {{/stl 8}}{{stl 7}} klasyfikacja, podział, naukowy układ czegoś, powstały na bazie określonych zasad albo nauka zajmująca się systematyzacją pojęć lub przedmiotów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Systematyka …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”